NOVINKY

Od čtvrtka 1. prosince 2022 jsou opět povoleny návštěvy našich pacientů. Nadále však platí, že návštěvy u hospitalizovaných pacientů našeho zařízení musí nosit po celou dobu pobytu na pokoji s pacientem respirátor FFP2 či nanoroušku.Návštěvu by měly odložit všechny osoby i s mírnými příznaky respiračního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená teplota) a...

V Domě péče ČČK budou s platností od středy 23. listopadu 2022 zakázány návštěvy pacientů z důvodu dramaticky narůstajícího výskytu respiračních onemocnění u pacientů.

Podzimní a zimní období je spojeno se zvýšeným výskytem respiračních onemocnění s tím, že těžký průběh onemocnění nejčastěji mohou vyvolat onemocnění chřipkou a covid-19. Původci obou těchto nákaz se přenášejí v kapénkách, šíří se tedy nejvíce kýcháním, kašláním, mluvením a mohou též ulpívat na předmětech, se kterými byl nemocný v kontaktu.

Od pátku 5. srpna 2022 včetně musí návštěvy u hospitalizovaných pacientů našeho zařízení nosit po celou dobu pobytu na pokoji s pacientem respirátor FFP2 či nanoroušku. Dále je doporučeno dodržovat i další hygienická opatření, jako jsou důkladné mytí či dezinfekce rukou a dodržování rozestupů. Děkujeme za pochopení.

Vzhledem k tomu, že Středočeský kraj v poslední době kopíruje celorepublikový trend v podobě kontinuálně vzrůstajícího počtu nových případů onemocnění Covid-19, doporučujeme veřejnosti při návštěvách u klientů v pobytových zařízeních sociálních služeb a pacientů hospitalizovaných na lůžkových odděleních zdravotnických zařízení nosit po celou dobu...

Od soboty 14. května 2022 jsou návštěvy našich pacientů opět bez omezení. Vzhledem k režimu pacientů však doporučujeme návštěvu uskutečnit v odpoledních hodinách. Děkujeme.

Návštěvní doba každý den: 14 - 17 hodNávštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoby navštěvující pacienta, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19. Navštěvující osobě bude změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0°C nebo pozitivní příznaky infekční nemoci, je návštěva zakázána.Osoba navštěvující pacienta si musí při vstupu...