NÁVŠTĚVY PACIENTŮ OD 2. BŘEZNA 2022

25.02.2022
  • Návštěvní doba každý den: 14 - 17 hod
  • Návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoby navštěvující pacienta, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19. Navštěvující osobě bude změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0°C nebo pozitivní příznaky infekční nemoci, je návštěva zakázána.
  • Osoba navštěvující pacienta si musí při vstupu do budovy a odchodu z budovy dezinfikovat ruce.
  • Osoba navštěvující pacienta po celou dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), případně další ochranné prostředky poskytovatele.
  • Doba návštěvy je max. 30 minut.
  • Je nutné dodržování odstupů min. 2 metry mezi různými osobami s výjimkou rodinných příslušníků. Kontakt mezi uživatelem lůžkového zařízení a návštěvou na kratší vzdálenost je možný jen v odůvodněných případech a doporučuje se co nejkratší dobu.
  • Časové či frekvenční omezení návštěv se i nadále nevztahuje na osoby v terminálním stádiu.