GDPR

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Ochranu osobních údajů (GDPR) zajišťujeme podle následujících zásadních právních předpisů:

  1. Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).
  2. Zákon o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb.
  3. Zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti se zavedením zákona o zpracování osobních údajů.
  4. Zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách vč. prováděcích předpisů.

Ochrana osobních údajů je jednou z priorit OS ČČK, protože si uvědomujeme, jak citlivá záležitost to je právě v naší činnosti, zejména v Domu péče ČČK.

Ochranu osobních údajů zajišťujeme z různých pohledů pomocí vyškolení personálu, vydáním řídicích dokumentů, zlepšenou ochranou v rámci software a spisové služby, mimořádnou pozornost věnujeme nakládání se zdravotnickou dokumentací.

Podle Nařízení EU 2016/679 máme jako zdravotnické zařízení povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, který má na starosti metodiku zpracování osobních údajů, a s tím spojenou komunikaci. Naším pověřencem je smluvní poradce Ing. Václav Brožek.

Případné dotazy, náměty a připomínky můžete u něho uplatnit kdykoli prostřednictvím e‑mailu: v.brozek@drings.cz, mobilního telefonu 736 540 520 nebo se s ním setkat osobně po předchozí domluvě.