Důležité dokumenty

Pro přijetí je nutné vyplnit: 1. žádost o přijetí, 2. informovaný a svobodný souhlas klienta s přijetím a 3. souhlas s informacemi

Platnost Žádosti o přijetí je šest kalendářních měsíců od dne přijetí žádosti do evidence Domu péče ČČK. Po této době je žádost vyřazena. 

1.  ŽÁDOST O PŘIJETÍ

2. SOUHLAS PACIENTA

3. INFORMACE PŘED PŘIJETÍM

Poprvé od roku 2013 jsme nuceni přistoupit ke změně denní sazby za nadstandardní služby v našem zařízení, která zohledňuje skutečnost naší povinnosti platby DPH a zvýšení služeb. Výše denní sazby byla schválena Usnesením č. 26 Oblastní výkonné rady OS ČČK Mladá Boleslav ze dne 20.05.2021 a je platná od 01.07.2021

PODÁNÍ STÍŽNOSTI - postup k podání stížnosti