Důležité dokumenty

Pro přijetí je nutné vyplnit: 1. žádost o přijetí, 2. informovaný a svobodný souhlas klienta s přijetím a 3. souhlas s informacemi

Platnost Žádosti o přijetí je šest kalendářních měsíců od dne přijetí žádosti do evidence Domu péče ČČK. Po této době je žádost vyřazena. 

1.  ŽÁDOST O PŘIJETÍ

2. SOUHLAS PACIENTA

3. INFORMACE PŘED PŘIJETÍM

PODÁNÍ STÍŽNOSTI - postup k podání stížnosti