Doporučení pro návštěvy pacientů

15.11.2022

Podzimní a zimní období je spojeno se zvýšeným výskytem respiračních onemocnění s tím, že těžký průběh onemocnění nejčastěji mohou vyvolat onemocnění chřipkou a covid-19. Původci obou těchto nákaz se přenášejí v kapénkách, šíří se tedy nejvíce kýcháním, kašláním, mluvením a mohou též ulpívat na předmětech, se kterými byl nemocný v kontaktu.

Upozorňujeme návštěvy pacientů na rizika případného přenosu nákazy a vyzýváme k bedlivému posouzení zdravotního stavu před vlastní návštěvou. Návštěvu by měly odložit všechny osoby i s mírnými příznaky respiračního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená teplota) a osoby, které jsou v blízkém kontaktu, např. v domácnosti, s osobami s akutně probíhajícím respiračním onemocněním. Těmto osobám lze doporučit před případnou návštěvou provedení rychlého antigenního testu a použití ochrany dýchacích cest .

DĚKUJEME ZA VAŠI OHLEDUPLNOST.

zdroj: MZČR