Pravidla pro návštěvy v Domě péče ČČK od 28.10.2021

25.10.2021

Návštěvní doba: každý den 13:00 - 17:00 hod, maximální doba návštěvy 30 minut.

Návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoby navštěvující pacienta, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a doloží platným certifikátem:

  • negativní RT-PCR starý nejvýše 7 dnů nebo POC antigenní test starý nejvýše 72 hodin. Od 1.11.2021 se zkrátí platnost RT-PCR testů na 72 hodin a platnost RAT tzv. antigenních testů na 24 hodin.
  • , že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělal(a) onemocnění covid-19,
  • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

Výsledky samotestů nebudou akceptovány!

Osoba navštěvující pacienta, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky:

  • , že po celou dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95)
  • při vstupu do nemocnice a při odchodu musí návštěva provést desinfekci rukou
  • návštěva je povinna dodržovat min. 1,5 m rozestup od dalších návštěv nebo pacientů.

DĚKUJEME, ŽE DODRŽUJETE VŠECHNA OPATŘENÍ.