Příspěvek od Nadačního fondu ŠKODA AUTO

22.09.2020

Dům péče ČČK získal nadační příspěvek v rámci grantového programu Krizový fond Nadačního fondu ŠKODA AUTO. Cílem grantového programu je zmírnění přímých i nepřímých dopadů spojených s pandemií onemocněním Covid19 na neziskové organizace a podpora zachování jejich samotné existence a provozovaných veřejně prospěšných činností. Děkujeme.