Mimořádné návštěvy v období Vánoc v Domě péče ČČK

13.12.2021

Návštěvní doba 23.12.-31.12.2021

každý den 14 - 17 hod

  • NUTNÉ je telefonické předchozí domluvení/nahlášení návštěvy na telefonu: 724 872 810 nebo 326 320 250
  • Návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoby navštěvující pacienta, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, absolvovaly nejdéle 72 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad (platí i pro osoby očkované a po prodělání onemocnění COVID-19). Navštěvující osobě bude změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0°C nebo pozitivní příznaky infekční nemoci, je návštěva zakázána.
  • Osoba navštěvující pacienta si musí při vstupu do budovy a odchodu z budovy dezinfikovat ruce.
  • Osoba navštěvující pacienta po celou dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), případně další ochranné prostředky poskytovatele.
  • Návštěvy budou probíhat v režimu: max. dvě dospělé osoby ve stejném čase pro jednoho pacienta na jednolůžkovém pokoji; max. dvě dospělé osoby ve stejném čase pro jednoho pacienta na dvoulůžkovém pokoji. Není možná současná návštěva u obou pacientů na dvoulůžkovém pokoji.
  • Doba návštěvy je max. 30 minut.
  • Jeden pacient nesmí mít v jednom dni více než jednu návštěvu.
  • Je nutné dodržování odstupů min. 2 metry mezi různými osobami s výjimkou rodinných příslušníků. Kontakt mezi uživatelem lůžkového zařízení a návštěvou na kratší vzdálenost je možný jen v odůvodněných případech a doporučuje se co nejkratší dobu.
  • Časové či frekvenční omezení návštěv se i nadále nevztahuje na osoby v terminálním stádiu.

Platnost od 23.12. do 31.12.2021