Informace k návštěvám pacientů

01.02.2021

Pokud se situace v našem zařízení nezmění, návštěvy budou povoleny od 4. února 2021 za podmínek, které najdete v přiloženém souboru. Prohlášení o bezinfekčnosti je také k dispozici ke stažení.

Jednou z nejdůležitějších podmínek připuštění návštěv je:

  1. Návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující pacienta absolvovala nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, případně, že osoba navštěvující pacienta prodělala v době 90 dnů přede dnem návštěvy onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.
  2. Ve výjimečných případech (omezená mobilita, věk nad 80 let) mají možnost nejbližší osoby pacienta (manžel/-ka, syn, dcera) podrobit se POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 před zahájením návštěvy. Respektujte, prosím, ale naše omezené provozní možnosti. Návštěva je umožněna pouze osobě s negativním výsledkem.

Chápeme, že omezení návštěv je pro naše klienty, jejich příbuzné a přátele nepříjemné, nadále ale prosíme o pochopení. Velmi děkujeme.