zdravotnické zařízení hospicového typu

Adresa
Na Celně 1405, 293 01 Mladá Boleslav

poskytujeme dlouhodobou, paliativní a ošetřovatelskou lůžkovou péči

Upravená návštěvní doba a návštěvní řád - epidemiologická situace COVID-19:

Vzhledem k trvající epidemiologické situaci s onemocněním COVID-19 i po 1. červenci 2020 platí přijatá opatření: omezení doby a počtu návštěv našich pacientů, povinnost mít zakrytá ústa a nos. Návštěva je možná pouze po předchozím telefonickém nahlášení v určené omezené návštěvní době (pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek: 15 - 17 hod a sobota, neděle: 14 - 17 hod.) a v režimu maximálně 2 dospělé osoby ve stejném čase pro jednoho pacienta, maximálně jedna návštěva za den pro jednoho pacienta. Stejně tak je koordinován celkový počet cizích osob v našem zařízení. Telefonické nahlášení navštěvující osoby je možné na telefonu: 326320250

Všechna opatření mají zajistit maximální bezpečnost a zdraví našich pacientů. Proto prosíme o Vaše pochopení, ohleduplnost a trpělivost. Děkujeme.

Vážíme si Vaší podpory.

Veškeré podrobnosti a podmínky se dozvíte v návštěvním řádu - ke stažení:

Můžete si také stáhnout a vyplnit formulář "Čestné prohlášení a prohlášení o bezinfekčnosti", který předáte už vyplněný u vstupu do zařízení na začátku Vaší návštěvy: 

DŮM PÉČE ČČK

jako nestátní zdravotnické zařízení hospicového typu poskytuje dlouhodobou lůžkovou péči, ošetřovatelskou a především paliativní péči. 

Potřebujete Vy nebo Váš nejbližší lůžkovou, ošetřovatelskou nebo paliativní péči?