DŮM PÉČE ČČK

zdravotnické lůžkové zařízení 

zdravotnické zařízení hospicového typu

Adresa
Na Celně 1405, 293 01 Mladá Boleslav

poskytujeme dlouhodobou, paliativní a ošetřovatelskou lůžkovou péči

NOVINKY

Od soboty 14. května 2022 jsou návštěvy našich pacientů opět bez omezení. Vzhledem k režimu pacientů však doporučujeme návštěvu uskutečnit v odpoledních hodinách. Děkujeme.

Návštěvní doba každý den: 14 - 17 hodNávštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoby navštěvující pacienta, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19. Navštěvující osobě bude změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0°C nebo pozitivní příznaky infekční nemoci, je návštěva zakázána.Osoba navštěvující pacienta si musí při vstupu...

DŮM PÉČE ČČK

jako nestátní zdravotnické zařízení hospicového typu poskytuje dlouhodobou lůžkovou péči, ošetřovatelskou a především paliativní péči. 

Potřebujete Vy nebo Váš nejbližší lůžkovou, ošetřovatelskou nebo paliativní péči?